Skip to content

WAAR STAAN
WE VOOR?

Als stichting ROTB hebben we de vier navolgende doelstellingen:

1.

Het ondernemen en het promoten van hoogkwalitatief archeologisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang, om daarmee onder andere: De kennis en belangstelling van het publiek voor de militaire historie te bevorderen; De behaalde onderzoeks-resultaten vast te leggen en veilig te stellen voor de toekomst;

2.

Het interesseren, het betrekken, het geven van onderwijs en vaardigheidstrainingen, en ook invulling geven aan dagbeste-dingen aan degenen die momenteel dienen of hebben gediend of die gewond zijn of gewond zijn geraakt tijdens het dienen in de strijdkrachten door hen: Te betrekken bij en deel te laten nemen aan archeologisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang; In contact te brengen met lotgenoten ter bevordering en ondersteuning van hun revalidatie en re-integratie;

3.

Het bevorderen van de efficiëntie van de strijdkrachten door (maar zonder afbreuk doen aan de algemeenheid van het voorgaande) mogelijkheden te bieden aan gewond, gehinderd door een beperking en overig dienstpersoneel om deel te nemen aan archeo-logisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang; en

4.

Voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

JUNI 1815MONT ST. JEAN

Juni 1815 Nerveus keek hij over de heuvel. In de verte zouden onderdelen van het leger van Napoleon klaar staan om de aanval te openen. Hij had al jong vrijwillig gekozen voor het Nederlandse leger en zat inmiddels vol trots bij het regiment Karabiniers nr 1 onder leiding van Lkol Coenegracht. Sinds half maart 1815 waren ze al bezig geweest met de mobilisatie en voorbereidingen. Gisterenavond waren ze aangekomen in de buurt van Mont-St-Jean en hadden ze de stellingen ingenomen. Nu was de dag dan echt aangebroken. 18 juni zou de dag worden waar mensen nog lang over zouden spreken.

In de verte klonken de eerste schoten. Hij hoorde het gerommel en gestamp van paarden en plots begon de aanval van de Fransen. Dit was het dan, het gevecht waar hij al weken aan had gedacht en waar hij bang voor was geweest. Hij hoorde de bevelen van zijn luitenant en gaf zijn paard de sporen. Er waren verschillende explosies in zijn nabijheid en plotseling een scherpe, brandende pijn. Hij viel achterover van zijn paard en verloor het bewustzijn. Hoe lang hij bewusteloos was geweest kon hij zich niet herinneren, maar dat kon niet lang zijn geweest. Hij lag op een geïmproviseerde baar en werd het noodhospitaal bij Mont-St-Jean ingedragen. Hij bleek gewond te zijn aan zijn been en was bang deze te verliezen…

Juni 2019

Onder een mooie boomgaard in de buurt van een oude historische boerderij zit een Nederlandse Afghanistanveteraan voorover gebukt met zijn troffel. Laagje voor laagje is hij bezig zand weg te schrapen. Hij had zich verheugd om met deze internationale groep veteranen mee te werken aan deze opgraving. Naast hem graaft een Engelsman voorzichtig in de grond. Hij is ook een Afghanistanveteraan en heeft in Helmand door een IED (Improvised Explosive Device) allebei zijn benen verloren. 

Beide mannen kijken elkaar verwachtingsvol aan. Gisteren hadden ze de knopen gevonden van een uniform van het regiment karabiniers. Een mooie vondst waar ze ’s avonds nog samen over hadden gesproken. Het had hun teruggebracht naar hun eigen uitzending. Ze hadden hun persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld.Vandaag gaf die blik een stuk verstandhouding en respect, wetende wat ieder had meegemaakt en wetende dat ze van ver waren gekomen. Ze zouden deze dag starten met het uitgraven van het zichtbare donkere vierkant in het zand. Volgens de archeologen een afvalput uit 1815. Al snel vinden ze een eerste bot van waarschijnlijk een bovenbeen. 200 jaar geleden was deze hier neergelegd door personeel van het nood-hospitaal die in de boerderij van Mont-St-Jean

was ingericht. Deze vondst gaf hen een gevoel van verbinding met het verleden en verbondenheid met elkaar.

Stichting Recovery on the Battlefield (ROTB) brengt actieve en post-actieve veteranen, die door hun inzet lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt of problemen hebben om hun ervaring een plaats te geven, door middel van archeologie bij elkaar. Wij doen dit door hen in een betekenisvolle omgeving te brengen die voor alle militairen en veteranen herkenbaar is. Tevens proberen wij mensen die aan het revalideren zijn samen te brengen zodat zij kunnen leren van diegene die aan het einde van het hersteltraject zitten of hun plek binnen de maatschappij weer hebben teruggevonden.