Skip to content

ONS VERHAAL

Recovery on the BattlefieldHET VERHAAL VAN ROTB

Het is al weer meer dan 200 jaar geleden dat in de velden ten zuiden van Waterloo de slag werd uitgevochten tussen de Franse en de geallieerde legers die het definitieve einde van Napoleon’s heerschappij betekende. Als gevolg van de herdenking in 2015 ontstond vijf jaar geleden een samenwerking met de Britse stichting Waterloo Uncovered waarin de Landmacht, het Veteraneninstituut en het Militair Revalidatiecentrum participeerden. Waterloo Uncovered stelt zich ten doel veteranen met fysieke beperkingen en/of PTSS te ondersteunen in het hebben van lotgenotencontact, revalidatie en re-integratie. Hierbij wordt archeologie gebruikt als platform waarbij de veteranen in een twee weken durend programma in een betekenisvolle omgeving professioneel worden begeleid. Het is een goed alternatief voor de meer fysiek gerichte programmas voor veteranen.. De vorm van bubbel waarin de opgravingsweken plaatsvinden geeft veel veteranen de mogelijkheid om zich te uiten.

Sinds 2015 vinden daarvoor jaarlijks in de zomer opgravingen plaats op het slagveld te Waterloo. Na ruim vier jaar van spontane ondersteuning volgde vorig jaar het verzoek om een meer formele samenwerking. Ook vanuit Nederlands perspectief bood dit verzoek veel kansen, niet in de laatste plaats omdat dit de basis biedt om de veteranen ook buiten de opgravingsperiode te ondersteunen. Verschillen in wet- en regelgeving leidden tot het besluit een eigen Nederlandse stichting op te richten om deze doelstellingen te realiseren. 

De keuze voor de naam Recovery on the Battlefield dekt niet alleen de tweeledige doelstelling van de stichting: herstel voor de veteranen en het bergen van archeologisch materiaal; maar geeft ook aan dat er breder wordt gekeken dan uitsluitend Waterloo als onderzoeksobject. Ook al is Waterloo een belangrijke veldslag voor de Koninklijke Landmacht, waar haar inzet aan de overwinning heeft bijgedragen, er zijn veel meer locaties uit meerdere tijdvakken die potentie hebben om in het kader van dit programma te onderzoeken. 

De stichting heeft daarmee een eigen identiteit gericht op de Nederlandse veteranen en de Nederlandse militaire historie.