Skip to content

RECOVERY ON THE BATTLEFIELD

ROTB is een als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) geregistreerde stichting
die archeologische projecten combineert met een ondersteuningsprogramma voor veteranen en de militaire gemeenschap.

Onze vier doelstellingen

Bevorder kennis

Het ondernemen en het promoten van hoogkwalitatief archeologisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang, om daarmee onder andere:
De kennis en belangstelling van het publiek voor de militaire historie te bevorderen;
De behaalde onderzoeksresultaten vast te leggen en veilig te stellen voor de toekomst;

Revalidatie en integratie

Het interesseren, het betrekken, het geven van onderwijs en vaardigheidstrainingen, en ook invulling geven aan dagbestedingen aan degenen die momenteel dienen of hebben gediend of die gewond zijn of gewond zijn geraakt tijdens het dienen in de strijdkrachten door hen:
Te betrekken bij en deel te laten nemen aan archeologisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang;
In contact te brengen met lotgenoten ter bevordering en ondersteuning van hun revalidatie en re-integratie;

Deelname

Het bevorderen van de efficiëntie van de strijdkrachten door (maar zonder afbreuk doen aan de algemeenheid van het voorgaande) mogelijkheden te bieden aan gewond, gehinderd door een beperking en overig dienstpersoneel om deel te nemen aan archeologisch onderzoek en studie van locaties van militair-historisch belang;

Geen winstoogmerk

Voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting ROTB heeft géén winstoogmerk.

Geef een nieuwe richting aan je leven in een beschermde omgeving

ROTB is ontstaan uit de samenwerking met het Britse Waterloo Uncovered (Home – Waterloo Uncovered). Deze Britse stichting heeft dezelfde doelstelling waarbij de archeologische focus vooral gericht is op het gebied waar op 18 juni 1815 de slag bij Waterloo woedde.

Het ondersteuningsprogramma voor veteranen die de gevolgen ondervinden van PTSS en/of fysieke verwondingen is gericht op het stimuleren van lotgenotencontact, revalidatie en re-integratie. Uit praktijkervaringen met programma’s waarbij archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door archeologen en studenten in combinatie met veteranen bleek dit voor de laatste groep een heilzame uitwerking te hebben. Het is ook een goed alternatief voor de meer fysiek gerichte programma’s, die echter niet voor iedereen geschikt zijn. De vorm van bubbel waarin de opgravingsweken plaats vinden geeft veteranen de mogelijkheid om zich te uiten. (Veterans Stories – Waterloo Uncovered). Deze beschermde omgeving stelt veel veteranen in staat hun ervaringen te delen en te leren een nieuwe richting aan hun leven te geven.

In het kader van 200 jaar Slag bij Waterloo ontstond in 2015 vanuit de Nederlandse betrokkenheid bij de restauratie en inrichting van de hoeve Hougoumont als museum contact met Waterloo Uncovered. Het jaar daarop werd een Nederlandse delegatie uitgenodigd om zich te oriënteren tijdens de opgravingsweken in juli die op het terrein van Hougoumont plaatsvonden. In 2017 werd een eerste voorzichtige deelname van enkele Nederlandse veteranen gerealiseerd. De toenemende samenwerking met de Koninklijke Landmacht, het Veteraneninstituut en het Militair Revalidatiecentrum leidde begin 2019 tot de vraag vanuit Waterloo Uncovered of er niet tot een meer formele verbinding gekomen kon worden. Initieel werd gedacht aan een vorm van afdeling, maar de verschillen tussen Britse en Nederlandse wetgeving en organisatiestructuren leidden al snel tot de conclusie dat een Nederlandse stichting de beste oplossing zou zijn. Hierbij blijft een hechte samenwerking met Waterloo Uncovered het uitgangspunt. De keuze voor de naam Recovery on the Battlefield dekt niet alleen de tweeledige doelstelling van de stichting: herstel voor de veteranen en het bergen van archeologisch materiaal, maar geeft ook aan dat er breder wordt gekeken dan uitsluitend Waterloo als onderzoeksobject. Ook al is Waterloo een belangrijke veldslag voor de Koninklijke Landmacht, waar haar inzet destijds aan de overwinning heeft bijgedragen, er zijn veel meer locaties uit meerdere tijdvakken die potentie hebben om in het kader van dit programma te onderzoeken. Ondersteuning daarbij van de stichting gebeurt behalve vanuit de eerder genoemde instanties ook door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie dat o.m. deelneemt in de Raad van Toezicht.

Binnenkort zal deze website uitgebreidere informatie kunnen geven maar via deze link (Impact 2020 – Waterloo Uncovered) naar de website van Waterloo Uncovered kan een goed beeld verkregen worden hoe de doelstellingen in de praktijk worden uitgevoerd. Voor Recovery on the Battlefield geldt dat de organisatie en werkwijze vrijwel gelijk zullen zijn aan die van Waterloo Uncovered, maar aangepast aan de Nederlandse omstandigheden.

Om deze doelstellingen in 2022 in de praktijk te kunnen brengen moet er nog veel gebeuren. De stichting is dan ook op zoek naar vrijwilligers met kennis en ervaring op het gebied van communicatie, archeologie, fondsenwerving en websitebeheer. Via info@ROTB.nl kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

Ondanks de steun vanuit diverse organisaties blijft er toch veel geld nodig om deze vorm van zorg voor veteranen te realiseren. Via deze knop [DONEER] kunt u ons steunen om dit werk mogelijk te maken.

Interesse in ROTB?

De activiteiten van ROTB, zoals het deelnemen aan opgravingen, staan open voor iedereen die interesse heeft in archeologie. In het bijzonder zijn wij op zoek naar (actief dienende) veteranen en geüniformeerde zoals bv politie met een beroepsgerelateerde problematiek zowel fysiek als psychologisch. Heb je interesse in archeologie en ben je benieuwd wat ons programma inhoud neem dan contact met ons op. Opgave kan via een mail naar aanmelden@ROTB.nl

Onze Britse vrienden!
Our British friends!

Onze Britse vrienden hebben met veel enthousiasme gereageerd op de oprichting van Recovery on the Battlefield.

Lees hier meer

Our British friends have responded with great enthusiasm to the establishment of Recovery on the Battlefield:

Read more

waterloo-5387370_1920

Wij hebben een aantal fantastischesponsoren / donateurs


OOK SPONSOR/DONATEUR WORDEN? KLIK HIER!