Skip to content

TOEKOMSTIGE
ARCHEOLOGISCHE ACTIVITEITEN

Hieronder geven we een overzicht van onze geplande en in ontwikkeling zijnde activiteit op het gebied van archeologie. De definitieve planning kan afwijken. Mocht je interesse hebben voor een van onze activiteiten dan kan je jezelf aanmelden als deelnemer via aanmelden@ROTB.nl

Augustus-september 2024
Waterloo

Onze jaarlijkse opgravingen samen met Waterloo Uncovered. (foto van WU en ROTB)
Eind augustus en begin september zullen we gedurende twee weken in de omgeving van Waterloo weer verschillende opgravingen verrichten. Als ROTB zullen we mogelijk 3 veteranen kunnen laten deelnemen.

Oktober 2024
Bunker project (foto bunkers zeeland)

Tachtig jaar na de bevrijding van Nederland bevinden er zich in Zeeland nog altijd grote delen van de Atlantikwall die volledig moeten worden vastgelegd en begrepen. De Universiteit van Utrecht wil deze bunkers met een aantal archeologen en studenten onderzoeken. De besturen van Recovery on the Battlefield en Waterloo Uncovered zijn uitgenodigd om aan dit project deel te nemen. Een prachtige uit- daging voor onze beide stichtingen en een kans voor een aantal veteranen om samen met een aantal andere belanghebbenden deze bunkers te onderzoeken.


Deelnemers aan dit project zullen een voormalige kustbatterij met behulp van de nieuwste digitale erf- goedtechnologieën proberen te creëren en vast te leggen.
Het project heeft meerdere doelstellingen, zoals “het vastleggen van bestaande erfgoedstructuren in het landschap, zowel digitaal als via veldonderzoek als “daar waar mogelijk eventuele resterende getui- genissen van de Slag om de Schelde identificeren en vastleggen”.
Een andere, derde doelstelling is voor onze beide stichting relevant, aangezien deze gericht is op het creëren van een samenwerking in een diverse, internationale groep van archeologen, studenten, alsmede actief dienende militairen en veteranen.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:
1. Een onlineprogramma (van mei – November 2024);
2. Ter plekke onderzoek in Zeeland (medio oktober 2024).

Namens RotB kunnen in totaal vier veteranen aan programmaonderdeel 1 (het onlineprogramma) deelnemen. Twee daarvan worden tevens uitgenodigd om bij het veldonderzoek aan te sluiten.

Oktober – November 2024 (Opgravingen Austerlitz)

In samenwerking met RCE en andere partners zal ROTB deelnemen aan de opgraving van het Franse kampement in Austerlitz. Ongeveer 18.000 Bataafse en Franse manschappen hebben onder leiding van de Franse generaal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont in 1804 hun kampementen opgebouwd op de heide in de buurt van Zeist. Blijf onze berichten volgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

2024/25 Opgravingen rondom Nederlands monument Quatre-Bras (datum nog te bepalen)

Komend jaar zal het Nederlands herdenkingsmonument van de slag bij Waterloo volledig worden gerestaureerd. Dit biedt een geweldige mogelijkheid voor ROTB om op deze plaats een onderzoek te doen.

Op deze plek hebben Nederlandse eenheden nml een overnachting gehad voordat ze verder werden ingezet. ROTB is bezig om een vergunning te krijgen om op de locatie en in de nabije omgeving ervan archeologisch onderzoek te verrichten.